Новият механизъм за личната помощ, който е в сила от 1-ви септември, не дава обективна оценка за възможностите на хората с увреждания. До този извод са стигнали техни близки след попълване на анкетата за самооценка.

Евелина Геловска и Анна Йорданова се грижат сами за децата си, които са с увреждания. Притеснени са, че въпросите в анкетата, с които се оценяват индивидуалните им потребности, са формални.

Анна Йорданова, майка на Велизар: С тези въпроси, които са "да" и "не", не можеш да характеризираш човека с увреждане.
Евелина Геловска, майка на Лина: Въпроси като: Отваря ли врата? Отваря, но къде тръгва. Затваря или отваря прозорец? Да, но на 10-я етаж.

Евелина е сред малкото работещи майки на младежи с увреждания. Затова дъщеря ѝ има нужда от личен асистент извън семейството. Според нея обаче няма достатъчно подготвени хора.

Евелина Геловска, майка на Лина: Това за мен е един голям минус, който трябва да се развие по простата причина, че все още родителите, голяма част от родителите са в своята силна възраст, но идват години, в които физически няма да сме в състояние да се грижим за децата си.

Следващият важен момент, според майките на младежите с увреждания, е заплащането на асистентската грижа.

Евелина Геловска, майка на Лина: Събота, неделя, почивни дни, това е време, което не се заплаща. Сякаш човекът с увреждания има работно време за своите увреждания.
Анна Йорданова, майка на Велизар: Той в събота и неделя трябва да плати на някого този човек, за да дойде да му наготви или да му направи нещо в тези два дни.

Родителите са доволни, че има Закон за личната помощ. Смятат обаче, че има детайли, които трябва да бъдат дообмислени.