Започна удълбочаването на плавателния път на река Дунав. Първите драгажни дейности са в района на остров Вардим, където заради прагове фарватерът е в най-критично състояние. Такова мащабно удълбочаване и разширяване се прави за първи път от години. Целта е плавателният път да се подготви за предстоящото понижаване на реката, за да няма затруднения за корабоплаването през летните месеци.


Измерванията от последните седмици, направени с новия хидрографен кораб Дунав 1, който разполага и със система за 3D сканиране, показват, че най-сериозно е състоянието в 55-километровия участък в района на островите Батин, Вардим и Белене. Затова и оттук започва удълбочаването и разширяването на плавателния път.

Вижте повече в репортажа.