Родители сигнализираха, че заради грешна информация, подадена от електронната карта „Гугъл мапс", децата им не са получили точки за местоживеене и не са класирани, въпреки че живеят на метри от желаното училище.

Русе

Синът на Емилия Каменова не е приет нито на първо, нито на второ класиране в училище „Иван Вазов", въпреки че семейството им живее на 144 метра от учебното заведение. И когато проверява защо, тя установява, че по критерия „адресна регистрация “ са получили само половин точка. И причината е в предоставената според нея невярна информация от електронната карта.

Емилия Каменова: Според „Гугъл мапс" моят блок Синева е на 850 метра от училището. Това е някакъв блок, който не е моят блок… А всъщност аз се намирам на 144 метра от училището според пешеходния маршрут, изваден от Камарата на инженерите по геодезия. И по този критерий трябва да ми дадат три точки.

И така детето на Емилия Каменова на второ класиране е подредено като 36 резерва.

Емилия Каменова: Аз, всъщност, ако се позоваваме на „Гугъл мапс", е трябвало да кандидатствам с този адрес за друго училище.

От Регионалното управление на образованието обясниха, че са търсени еднакви критерии за определяне на точките за класиране.

Димитър Райнов, началник на Регионалното управление на образование: Единият от тези елементи, който води до класиране, е разстоянието от училището до местоживеенето на детето. По някакъв начин трябва да бъде измерено. Най-лесно - т. нар. електронна рулетка или в случая е избрано „Гугъл мапс“. Може да има неточности, но той е единственият еднакъв за всички.

Оказва се, че никой предварително не е бил наясно с грешките в електронната карта. Потърпевши от това обаче са децата и то тези, които живеят най-близо до училище „Иван Вазов".

Емилия Каменова: Изисквам проверка, да се променят точките, да получа реален шанс за кандидатстване в първи клас.

На този етап обаче проверка не се предвижда - нито на достоверността на адресните регистрации, нито дали електронната карта е измерила правилно разстоянията.