Във Виена продължава неформалната среща на министрите на външните работи на Европейския съюз.

Днес са поканени да участват и представители на страните кандидатки - Македония, Сърбия, Черна гора, Турция и Албания. Основните теми на разговорите са напрежението в Близкия Изток, отношенията между Европейсия съюз и Съединените щати, проблемите с миграцията, както и европейската перспектива пред Западните Балкани.