4 каруци с общо 6 кубически метра незаконно добити дърва за огрев конфискуваха горските стражари към Североизточното държавно предприятие от началото на годината досега. При обход в землището на село Хитово лесничеите са установили незаконна сеч, за която са съставени акт и констативен протокол. Уведомена е Областната дирекция на полицията, за да се установи самоличността на нарушителите, които са успели да избягат.

Хитово, Добрич

На територията на Държавното горско стопанство “Търговище” лесничеите са открили каруца и близо 5 кубка незаконно добити дърва за огрев. На нарушителите са съставени 4 акта и два констативни протокола. Инструменти за дърводобив са конфискувани в лесничейство “Шерба”. През миналата седмица госките стражари в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен са извършили общо 550 проверки, 77 от които на обекти за добив на дървесина и 86 – на превозни средства. Проверени са също 340 ловци.