Премахват се 26 жилищни сгради, които са без каквито и да е строителни документи и книжа и са изградени върху общинска собственост.

Пловдив

Заповедите за премахване на незаконното строителство са потвърдени от съдебните институции, както в България, така и от Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Въпреки това се стигна до напрежение и се наложи полицията да се намеси и да изведе живеещите в къщите. Ще се събарят общо 15 сгради, след като бъдат подписани документите за настаняване в социални жилища и от другите живеещи в околните незаконни постройки.