На мястото, познато като Арман махала, трябва да бъдат премахнати 15 незаконни постройки. До напрежение днес не се стигна.

Част от сградите, предвидени за премахване, бяха оставени. Причината - жалба на шест семейства до съда в Страсбург, по която магистратите са изискали от българското правителство да спре планираното събаряне до осигуряване на подходящи жилища за децата, болните, старите хора и бременните жени, които остават без подслон.

От местната власт напомниха, че има влезли в сила решения за събарянето на 26 незаконни къщи на терена, но те ще се съобразят с искането на Европейският съд и ще приложат много стриктно Хартата за правата на човека. Останалите домове ще бъдат съборени веднага.

Ана Атанасова: "20 години ние тук живеем точно 20 години. - А имате ли нотариален акт? - Нямаме нищо ние, беззаконно го строихме тука, никой няма в момента".
Васил Къдринов - Инициативен комитет „Право на жилище - район „Северен", Пловдив": "И сега виждаме, че кметът на район Север се респектира от това решение на съда и няма да ги събаря. Тоест има вече открита съдебна процедура и ако общината не спазва техните права, България ще бъде осъдена и санкционирана и този факс е изпратен и до правителството в София".
Ральо Ралев - кмет на район „Северен": "Днес ще премахнем 5 къщи, а онези, които са подали жалба в Европейския съд по правата на човека там ще приложим много стриктно Хартата за правата на човека, тоест няма да вървим към въпроса да им даваме жилища, в които да живеят, а ще им предоставим временни социални такива".