Безработицата в пет общини в Добричка област е над средната за страната. Там ще бъдат разкрити работни места в публичния и частния сектор. Близо 200 трайно безработни ще бъдат наети по проекта „Работа“.

Добрич

Дейността им ще бъде свързана с подобряване на жизнената среда и услуги за населението. Очаква се до 9 март работодателите да подадат своите заявка за участие в проекта. Той е продължение на реализираната през миналата година пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с висока безработица в Северозападна България. Новата схема е с национален обхват и се прилага в общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца.