Четири пловдивски училища се включват в общински проект "Образование - за равен старт", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Партньори на община Пловдив са учебните заведения "Пенчо Славейков", "Йордан Йовков", "Братя...

Четири пловдивски училища се включват в общински проект "Образование - за равен старт", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Партньори на община Пловдив са учебните заведения "Пенчо Славейков", "Йордан Йовков", "Братя Миладинови", професионалната гимназия "Христо Ботев" и "Фондация за регионално Развитие Рома”.

Проектът цели направи по-атрактивно образованието децата от етническите малцинства, като ги включи в различни дейности. Планират се допълнителни занятия по основните предмети, работни ателиета, свързани с различни професии, както и съвети при избора на бъдеща работа.

Само за провеждането на допълнителните занятия по български език и литература, математика и информационни технологии вече са доставени помагала за близо 22 000 лв.