Министерството на здравеопазването въвежда по-ясни правила за ограничаване на шофирането при някои заболявания. За високо кръвно налягане, което крие потенциален риск, вече ще се считат стойностите над 180 на 110. Хора с подобен здравословен проблем ще могат да си вадят книжка само с документ от кардиолог.

Документ ще представят и диабетно болните, които са на инсулин и получават често кризи. Бележка ще се иска от хората с трансплантирано сърце. А тези, които имат устройства, подпомагащи сърцето, няма да могат да карат автобуси и камиони.