Проектозаконът за предприятията на социалната и солидарната икономика вече е в процес на обществено обсъждане. Това съобщи министърът на труда и социалната политика във Варна Бисер Петков на международна конференция, посветена на социалната икономика като начин за предоставяне на възможности за трудова заетост на хората с увреждания.

Насърчаването на социалната икономика е сред приоритетите на българското председателство на Европейския съюз.

Най-сериозният проблем за хората с увреждания у нас остава наемането им на работа. А основният начин той да бъде решен е развитието на социалната икономика, казват самите те. Едно от социалните предприятия във Варна, което даваше работа на мнозина незрящи хора, затвори врати миналата година, защото не можа да издържи на конкуренцията на свободния пазар.

Веселина Стоилова – омбудсман на хората с увреждания във Варна: Би трябвало да се подкрепя социалната икономика от държавите, за да може хората там наистина да се чувстват спокойни и да работят колкото могат, и тази продукция, която произвеждат да бъде реализирана, иначе на свободния пазар е трудно.

За хората с увреждания е важно да работят, за да се чувстват пълноценни. В трудовото ни законодателство и сега има квоти за наемане на хора в неравностойно положение, но няма контрол дали се спазват.

Бисер Петков – министър на труда и социалната политика: Една от задачите е на работната група, която подготвя нов закон за хората с увреждания е именно да предложи инструменти за насърчаване трудовата реализация на хората с увреждания, надявам се с различните инструменти на политиката ще успеем да допринесем затова.

Според европейските експерти се наблюдава динамика по отношение на модернизирането на социалните услуги у нас.

Джеймс Кроу – президент на Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания: От изложението, което се вижда тук, благодарение на социалното предприемачество се дава възможност на хората с увреждания да се изявят макар и не винаги задължително срещу заплащане.

В социалното министерство работят и по нови проект “Нови стандарти за социални услуги”, които ще залегне новия закон.