В студиото на "Още от деня" проф. Даниел Вълчев заяви, че спорът за Истанбулската конвенция не е в това, че трябва да учим децата в дух на толерантност, че има различни хора от нас и по най-различни критерий те са различни и че всяко човешко същество трябва да го уважаваме най-малко на основанието, че то е човек.

проф. Даниел Вълчев - преподавател в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски": Едната страна твърди, че ако ние не ратифицираме Истанбулската конвенция, всеки ден стотици жени ще бъдат бити. Като, че ли ако я ратифицираме и нещо ще се промени. Ние като ратифицирахме Конвенцията за защита на детето - какво се промени...? Тук въпросът е коренно различен. Никой не спори, че трябва да възпитаваме децата в такъв дух. Това, което съществува като проблем в самата конвенция, то е че нейния обхват е крайно неясен. Това е конвенция не по принцип за защита на жените, а за защита на жените на основание пол. По друг начин казано, ако някой упражни насилие над жена, то тя е защитена. Но ако някой упражни насилие над жена, просто защото не харесва хората, то тя не е защитена по тази конвенция. Логиката на правния ред е да защитава по-слабия.