Състоянието та българското висше образование е сложно, но е по-добро от преди, защото реформата върви в правилната посока и повишава качеството на образованието. Това заяви в студиото на „Още от деня“ ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков. Той призна, че все още съществуват критики към висшето образование, като най-голямата от тях е несъобразеният брой за прием на студенти спрямо реалния брой кандидат-студенти. По думите му, така множество университети се принуждават да приемат всички кандидати, а не най-добрите.

Състоянието та българското висше образование е сложно, но е по-добро от преди, защото реформата върви в правилната посока и повишава качеството на образованието, заяви проф. Герджиков. Чак сега се започва да се оценяват и научните резултати, допълни той. Първите няколко университета в класацията за качество в България извършват почти цялата научна дейност, което е добра ситуация.

проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“: Има много страни, в които е така, но там се казва кои университети са за наука и кои имат обучителна функция. Това може да се направи и у нас. А още по-добре, бихме могли да стимулираме всички университети да правят наука, включително с финансови стимули.
Проф. Анастас Герджиков: Да преодолеем лобизма, за да се заздрави цялата система

Проф. Анастас Герджиков: Да преодолеем лобизма, за да се заздрави цялата система

В студиото на „Още от деня“ ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков заяви, че демографската криза е показала,...

Последните пет години нещата вървят много добре от страна на реформи от държавата, изтъкна проф. Герджиков.

Съществуват критики към висшето образование заради остарели учебни методи и планове, например, но най-вече заради запазването на броя свободни места в университетите в последните години, без да се взима предвид намаляването на броя на кандидат-студентите, допълни той. В момента завършващите средно образование са около 55 хил., като значителна част от тях отиват да учат в чужбина или въобще не следват висше образование.

проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“:: Така се оказа в един момент, че имаме 70 хиляди места за 35 хиляди студенти. Това е абсурдна ситуация. Това е истинският упрек към висшето образование и държавата. Вместо да има конкуренция за най-добрите, сме принудени да приемаме всички.
Проф. Анастас Герджиков: Трябва да се поддържа качеството в университетите

Проф. Анастас Герджиков: Трябва да се поддържа качеството в университетите

На връх патронния празник на най-стария университет в България СУ „Св. Климент Охридски“, ректорът на учебното заведение проф. Анастас Герджиков госту...

Проф. Герджиков се обяви за ограничаване на свободните места за студенти, включително и в СУ „Св. Климент Охридски“. Бройката на университетите в България не е смущаваща, изтъкна той с уточнението, че това би било вярно в пълна степен, ако качеството на университетите беше сходно.

Софийският университет откри новата си академична учебна година

Софийският университет откри новата си академична учебна година

Най-старото висше училище у нас - Софийският университет - откри официално академичната учебна година. Тази академична година е по-специална за СУ, за...

Автономията на висшите училища е осигурена в Закона за висшето образование, но МОН предлага да има влияние над назначаването на ректорите, а не на самия избор, изтъкна проф. Герджиков. Предложението на МОН е след като ректорът бъде избран от Общото събрание, той да сключи договор с министерството. Така то има инструмент за влияние, ако не спазва програмата си, обясни проф. Герджиков. Ползата от подобна мярка включва министерството да се намеси, ако избраният ректор не изпълнява заложената си програма или Общото събрание или Академичният съвет му пречат да го направи.