Според проф. Христо Пимпирев, огромните количества валежи могат да бъдат обяснени с промените в климата. Той обаче уточни, че наличието на жертви е следствие на лошо стопанисване на язовирите от страна на хората, защото реките у нас не са големи. Според проф. Пимпирев, трябва да бъде направен научен анализ на новите климатични условия и съоръженията да бъдат съобразени с тях.

Проф. Христо Пимпирев: България не е била спохождана от такива силни наводнения с човешки жертви. Не да се правят само комисии, а те да действат. Да се направи действително и научна преоценка, нека и учените да се намесят съобразно новите условия, които имаме и климатични, защото климатичните условия се промениха.