По-активна намеса на държавата, за да се даде приоритет на професионалното образование. Според представители на бизнеса и професионалните гимназии в Русе това е един от вариантите да се реши липсата на квалифицирани кадри. Фирми от различни браншове в региона се ангажираха да съдействат с материални стимули, за да помогнат на седмокласниците при избора им къде да продължат образованието си.

Русе

От Областната администрация в Русе за пореден път събраха представители на бизнеса и професионалните гимназии, с идеята да се набележат мерки за решаване на проблема с липсата на кадри. От гимназията по строителство казаха, че от тази година вече имат една паралелка с дуално обучение, а догодина ще кандидатстват и за още една. Строителният бранш дава и стипендия на двама отлични ученици. Само добрите условия за обучение, обаче, не са достатъчни.

Камелия Денчева – директор на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Русе
„Докато няма оптимален баланс в план-приема за всяка една учебна година между броят завършващи ученици, разпределението между профилираните и професионалните гимназии. И ние на етап прием едва ли не ставаме врагове с колегите.”

Според представителите на бизнеса и професионалните училища проблемът е структурен, необходима е промяна в системата, така че тя да е съобразена с нуждите на пазара на труда.

Петър Петров – представител на военен завод
„Първото нещо, което трябва да се направи, е да се смени начинът, по които нашите данъци се разходват за образование. Те не трябва да бъдат на брой ученици или студенти.”

Работодателите също трябва да проявят инициатива при промяната на нагласите на родителите, беше коментирано още на срещата.

Росица Георгиева – началник на Регионалното управление на образованието в Русе
„Модерно е да се изучават езици, информационни технологии, и гледат на своите деца като на бъдещи емигранти.”

В понеделник изтича крайният срок, в който гимназиите могат да подават документи за сформиране на паралелки за дуално обучение. До момента молбите са три.