През април спрямо март нараства производството на твърди горива - със 7.2 на сто до 2058 хил. тона, съобщи Националният статистически институт. Намалява производството на електроенергия - със 17.4 на сто до 2944 ГВтч. Производството на природен газ остава без изменение. Производството на нефтени продукти е възстановено до обичайните си нива след извършения през март планов ремонт на производствени мощности.

През април 2016 г. спрямо април 2015 г. нараства производството на: пропан-бутан - с 12.5 на сто; дизелово гориво - с 27.1 на сто. Намалява производството на: твърди горива - с 28.5 на сто; безоловен бензин - с 5.6 на сто; природен газ - с 25 на сто; електроенергия - с 23.7 на сто.

През април спрямо март нарастват доставките на: твърди горива - с 6.3 на сто до 2125 хил. т; безоловен бензин - с 33.3 на сто до 48 хил. т; дизелово гориво - със 7.2 на сто до 164 хил. т.

Намаляват доставките на: природен газ - с 22 на сто до 231 млн. м3; електроенергия - с 19 на сто до 2432 ГВтч. Доставките на пропан-бутан остават без изменение.

През април 2016 г. спрямо април 2015 г. нарастват доставките на: пропан-бутан - с 29.4 на сто; безоловен бензин - с 65.5 на сто; дизелово гориво - с 4.5 на сто.

Намаляват доставките на: твърди горива - с 28.5 на сто; природен газ - с 5.7 на сто; електроенергия - със 7.2 на сто.