Проверката е разпоредена от главния прокурор Сотир Цацаров и цели да установи дали има престъпления от общ хракатер. Досега са образувани четири досъбедни производства.

Три от досъдебните производства са за смъртта на миньор през 2015 година и две средни телесни повреди на работници. Според прокуратурата броят на пострадалите миньори от трудови злополуки постоянно се увеличава.

Според окръжния прокурор на Добрич Пламен Николов има и бездeйствие от страна на министерството на енергетиката, тъй като през годините не е контролирано дали всички 24 задължения на концесионера, записани в договора се изпълняват. По думите му служителите са следили единствено дали се плаща концесионната такса.

Пламен Николов - окръжен прокурор на Добрич: Нищо не се прави за опазване на околната среда на България. Лично посетих т.нар. обект пречиствателна станция, в което нищо не се пречиства от битовите води. А от промишлените води от рудника просто се изливат по повърхността, текат по едно дере и се вливат директно в река Батовска. О там са няколко километра до вливането в морето, което става в южния край на курирт Албена. Т.е. никой по никакъв начин не се старае да опази нашата околна среда.