Прокуратурата протестира решението на КЕВР цената на газа да се повиши с близо 30 % от 1 април. Според държавното обвинение има съществени нарушения и не са отчетени обстоятелства, които трябва да бъдат изяснени по закон.

При проверката са разкрити противоречия с наредбата за регулиране на цените на природния газ от 2013 година. В нея е описан принципът за спазване на най-ниски разходи при образуване на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи. И още нарушени са основни принципи на Закона за енергетиката, твърдят още от прокуратурата. Решението е по повод подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цени за второто тримесечие на тази година.