Правата на длъжниците на банки у нас трябва да бъдат защитени спешно. Брюксел е дал 2 месеца срок за промени в законодателството, иначе ще има санкции за България. Трябва да бъде поправен Гражданско- процесуалния кодекс (ГПК), така че да гарантира, че обикновените потребители няма да губят имуществото си зарази неравноправни клаузи в договорите с банки. Омбудсманът Мая Манолова внесе в парламента предложения.

В момента банките имат право наравно с държавата и местните власти, да започват едностранно процедура по отнемане на имущество на длъжниците. С новите текстове това право ще им бъде отнето поне частично.

Мая Манолова, омбудсман: В действащото законодателство е нарушен баланса между интересите на гражданите и потребителите и на икономически силните. Особени привилегии за събиране на вземанията си имат банките. Могат само на база на едностранно изявление, на едностранен документ - излечение от счетоводните им сметки, да се снабдят със заповед за изпълнение срещу длъжник и да започнат процедура по принудително събиране на задължението.

Именно и това е основната забележка на Брюксел. С новите поправки ще се гарантира, че районните съдилища не само ще следят за неравноправни клаузи, но и ще могат да ги обявяват за нищожни, а длъжниците ще имат право да спират производства по отнемане на имуществото им в момента, в който разберат за това.

На представянето присъства и адвокатът, сигнализирал Брюксел.

Десислава Филипова, адвокат: Редица хора загубиха своето имущество, поради това, че нямаха тази защита, и това всъщност са основните критики на европейската комисия, включително и затова, че ако едно лице спечели делото си и докаже, че в договора му е имало неравноправни клаузи, той вече е загубил имота си и по нашия закон няма механизъм този имот да бъде възстановен.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов подкрепи идеята за законови промени и покани омбудсмана лично да ги представи в Народното събрание.

Данаил Кирилов, председател на правната комисия в НС: От своя страна заявявам подкрепа в тази работа, винаги съм изразявал съпричастност, винаги съм се стремял да се намери баланс в тази дилема.

Според съдиите, присъстващи на представянето, има някои неточности в новите поправки, които трябва да бъдат изгладени. Първо, дали магистратите ще могат да обосновават откритите неравноправни клаузи, и второ как точно ще може да се спира принудителното изпълнение.

Албена Ботева, съдия: Дори да са налице неравноправни клаузи, понякога те може да не противоречат на интересите на потребителите, така че отговорът на този въпрос никак не е прост и еднозначен.

Държавата и общините ще запазят правата си по принудително изземване на имущество дори и след поправките. Защитата на правата на потребителите не отменя тяхното задължение да връщат кредитите си.

Омбудсманът представя нов законопроект за правомощията на банките

Омбудсманът представя нов законопроект за правомощията на банките

Националният омбудсман Мая Манолова ще представи нов законопроект за ограничаване на свръхправомощията на банките и защита на потребителите от неравно...