До края на февруари просветното министерство ще направи промени, с които ще засили контрола при преместването на ученици след IV и VII клас в елитните гимназии. Причина за това станаха оплаквания на родители, че в гимназиите влизат ученици с нисък бал за сметка на деца с по-добри резултати. Вече специална комисия ще решава кой и при какви обстоятелства да бъде преместен, а не само Регионалното управление на образованието.

Преди около два месеца родители протестираха срещу несправедливото според тях преместване на петокласници от училище в Пазарджик в елитната математическа гимназия в Пловдив като балът на децата е бил значително по-нисък от необходимия за гимназията.

Като дойде вкъщи ме попита „Мамо, какво означава парашутист, какво означава връзкар?“
Това няма логичен отговор - едни да полагат много труд, а други просто да се прехвърлят.
Децата започнаха да задават първите въпроси как тези деца влизат по този начин.
„Частен случай“: Приемат ли по (не)успех в елитните гимназии?

„Частен случай“: Приемат ли по (не)успех в елитните гимназии?

Вратички в наредба позволяват в елитни гимназии, в които се влиза след тежки изпити и състезания след IV клас, да бъдат премествани деца с ниски резул...

Междувременно министерството изнесе данни и за гимназиите след VII клас в столицата. Оказа се, че например във II Английска езикова гимназия след началото на учебната година са прехвърлени 24 ученици, в I Английска езикова гимназия - 22, в 91 Немска езикова гимназия - 15.

Между споровете, всички ученици ли са били преместени правомерно или има "парашутисти", министърът на образованието реши да затегне контрола и да промени Наредба 10 за организация на дейностите в училище. Създаде и работна група, която вече има предложения.

Ваня Кастрева, началник на РУО-София: Баловете на децата, които ще се местят от едно училище в друго, от един град или една паралелка в друга да бъдат в степен на съизмеримост.

Тоест, за да се прехвърлиш, вече ще трябва да имаш толкова висок бал колкото в приемащата гимназия. Освен това, специална комисия от експерти ще решава кой да бъде преместен и кой - не.

Ваня Кастрева, началник на РУО-София: Комисия, назначена със заповед на министъра, която да работи целогодишно и която да взима решенията за всеки конкретен случай.
9000 деца,отпаднали от училище,са върнати в клас към началото на учебната година

9000 деца,отпаднали от училище,са върнати в клас към началото на учебната година

Над 30 000 деца са върнати в училище, каза просветният министър Красимир Вълчев. Около 60 хиляди деца обаче може да отпаднат от училище. Причината - р...

Причините за преместванията ще се редуцират- те ще се допускат за деца с починали и болни родители, от многодетни семейства, идващи от чужбина, деца със заболявания. Заради последната категория в Комисията ще са включени и експерти от Министерството на здравеопазването. Всичко ще се доказва с документи. Въпреки че ще има нови мерки, Ваня Кастрева не е съгласна с твърденията, че досега много от преместванията са ставали „с връзки“.

Ваня Кастрева, началник на РУО-София: Това са едни легенди, които се създават и които за мое съжаление рушат доверието в институциите. Всеки един случай е абсолютно личен и много конкретен.

И още един щрих - преместването на ученици вече ще става задължително със започването на новата учебна година, за да не се бърка със самия прием, който приключва през лятото. При приема също понякога има ученици в повече, но те са най-вече деца с еднакъв бал или близнаци.