От Камарата на частните съдебни изпълнители заявиха, че промени в гражданско-процесуалния кодекс може да са в ущърб на малките длъжници, защото тези хора биха попаднали в ръцете на нерегламентирани събирачи.

Големите длъжници от своя страна щели да имат защита и практически ще бъдат облагодетелствани. И още - от камарата смятат, че ако бъдат приети предложените текстове, съдебното изпълнение ще бъде ликвидирано, а работата на съда обезсмислен.

Георги Дичев - председател на Камарата на частните съдебни изпълнители: Не не само че не сме против промяна в законодателството, но и самите ние от години настояваме за промени. Но искаме тези промени да постигнат реална защита на длъжниците и на кредиторите, а не "ремонти" на законовата рамка без оценка на въздействието и то в полза на монополи, кредитни милионери и събирачи на дългове.