Депутатите окончателно гласуват промените в Наказателния кодекс. Предвидено е криминализиране на всички форми на домашното насилие. С до пет години затвор са заплашени хората, упражняващи тормоз над семейството.

Промените предвиждат и защита за жертвите на принудителни бракове. Инкриминира се и психическото насилие, за което се предвижда лишаване от свобода до една година или пробация.