Спешните промени в Закона за интеграция на хората с увреждания влизат на второ четене в пленарна зала.Текстовете касаят интеграционните добавки и правото им на получаване.

Изменението се наложи, след като миналия месец ВАС отмени текстове от Правилника към закона и получаването на добавки за транспортни, информационни и телекомуникационни услуги можеше да спре.

В правилника размерът на добавките беше фиксиран като процент от гарантирания минимален доход, вместо сумите да се определят индивидуално според нуждите на конкретния човек, както е в закона. Сега тези текстове ще са разписани в закона.