Националната хуманитарна гимназия "Св.Св. Кирил и Методий" в Благоевград е единствената хуманитарна гимназия в областта. Училището предлага обучение в специалности като Музика и Изобразително изкуство. Заради новото изискване на МОН, от следващата учебна година паралелката с профил "Обществени науки" ще бъде преструктурирана в профил технологичен - бизнес и предприемачество.

Благоевград

Досега в паралелката „Обществени науки" учениците изучаваха история и цивилизация с испански език. След промяната, от следващата учебна година, като профилиращи предмети ще останат история и испански език, като в същото време учениците развиват умения за развиване на своите бизнес идеи. Според ръководството на гимназията обаче, вкарването на СТЕМ профилите с математика и природни науки във всяко училище в страната, ще ощети тези деца, които искат да се обучават в хуманитарните науки.

Марин Митов - директор на Национална хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий" - Благоевград - Ако ученикът няма такива заложби, няма съответната подготовка, той трудно ще се справи с тези така наречени СТЕМ профили. Защото това са едни хуманитарни, софтуерни науки, които изискват едни по-солидно образование, наклонности на децата, природни дадености, които не всяко дете има, за съжаление.

Все още не е ясно какви промени ще трябва да направят учебните заведения, за да отговорят на изискването на СТЕМ профилите. Сигурно е обаче, че ще трябва да се направят инвестиции за оборудването на специализирани кабинети и въвеждането на новите технологии, които ще се окажат непосилни за някои от училищата в страната.

Марин Митов - директор на Национална хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий" - Благоевград: Не, нямаме готовност, до толкова, доколкото няма още инструкции от министерството а образованието в тази посока. Така че, ако бъде одобрен план- приема, ние ще мислим в тази в тази посока .

Според директора на хуманитарната гимназия, основната причина за липса на кадри на пазара на труда е демографската криза, а държавата трябва да помисли за различни начини за стимулиране на раждаемостта.