Пореден сигнал за замърсяване на река Русенски Лом проверява Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Този път реката потече обагрена в синьо. Само преди броени дни беше установен друг замърсител - предприятие за производство на кори за яйца.

Русе

За работещите в малки фирми покрай Русенски Лом оцветяването на водите й не е прецедент. Хората се страхуват да застанат пред камерата ни, но разказаха, че почти всеки ден в края на работното време, като в приказката на Ангел Каралийчев реката потича в различни багри - червена, синя или зелена. Цветните петна са около тръба, заустена във водите под Сарайския мост.

От Регионалната екоинспекция извършват проверка съвместно с експерти от водното дружеството, което издава разрешителни за заустване на отпадни води в колектора. Източникът на замърсяване все още не е открит.

Любомир Атанасов, директор на РИОСВ - Русе: Източникът или е от производство на бои, или е от някоя пералня на текстилни изделия. Що се касае за опасност, самият факт, че няма умрели риби и водни организми говори, че единствения проблем е в цвета на водата, но все пак и това е проблем.

От днес екоинспекцията започва проверки на всички промишлени предприятия, които се намират в района на поречието на Русенски Лом.