Пропуснатото Средновековие сегашните петокласници и шестокласници ще учат, когато станат 7-ми клас, реши просветното министерство. За това ще бъдат отделени допълнителни часове.

Днес беше представен Държавният образователен стандарт за предучилищното образование - новото е, че в детските градини ще се обучават деца в почасова и самостоятелна форма.

Според новия стандарт играта ще бъде средство за учене при децата от 3 до 6 години. Ще има четири форми на предучилищната подготовка- целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна.

Последните две са нови. При почасовата родителят може да даде детето си в детската градина за от 3 до 5 часа, а в самостоятелната - той сам ще го обучава. Специална комисия ще решава може ли родителят да се справи със задачата.

Ваня Трайкова, експерт МОН: В края на годината учителят може да проследи постиженията на детето.

Очаква се тези деца да са само 1 % от всички. В детска градина вече може да постъпи и дете на 2 години, ако в района няма ясла. Задължително е 5 и 6-годишните да са обхванати в предучилищна. Засега обаче това се изпълнява на 85 %. Днес отново зададохме въпроса какви ще бъдат учебниците за първи и пети клас.

Диян Стаматов, заместник-министър на образованието: Когато имам конкретно решение на този доста заплетен казус, ще ви отговоря. Със сигурност ще има учебници на 15 септември - въпросът и загадката е в това какви те ще бъдат.

Сегашните петокласници и шестокласници ще наваксват пропуснатото Средновековие, когато са в 7-ми клас и учат периода Античност. За целта ще получат 18 часа годишно заети от Задължително избираемата подготовка.

Диян Стаматов, заместник-министър на образованието: Това, че те ще изучат Средновековието аз съм убеден, просто защото 18 часа са напълно достатъчни в 7-ми клас, тъй като в момента този раздел се изучава в по-малко часове.

Като се прибави обаче и изучаването на пропуснатия континент Европа - всичко това означава значително допълнително натоварване за тези деца и повече часове на ден.