Просрочените задължения на общините към края на юни са над 132 млн. лева, съобщава Министерството на финансите.

Задълженията са натрупани от 131 общини, което е почти половината от общия им брой в страната. 134 общини завършват второто тримесечие на 2019-а г. без просрочени дългове по бюджета си.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 83 общини. В същото време 50 общини увеличават просрочените си дългове в рамките на една година общо с почти 27 млн. лева.