Активисти от "Грийнпийс България" протестираха срещу замърсяването на въздуха около парламента. С кашлица по звукова система, облечени като бели дробове екозащитници и с маски против мръсния въздух, активистите посрещнаха депутатите тази сутрин. По думите им районите, където се намират големите въглищни централи в България, са най-силно замърсени точно със серен диоксид.

Сажди, олово, кадмий, бензен, никел, арсен, манган, фини прахови частици, въглероден оксид и всичко това само в един дъх.

Десислава Микова, Грийнпийс България: Този дроб всъщност е черен, всъщност бял дроб, който е черен и има призив за чист въздух, защото смятам, че чистият въздух е право на всеки от нас.

И затова активистите настояват да има ясен план за преминаване към възобновяеми енергийни източници. Те искат използването на въглища да спре до 2030 година.

Меглена Антонова, "Грийнпийс България": Включително и програми за преквалификация във въглищните райони и диверсификация на икономическите дейности там, за да може хората да не усетят толкова силно ефекта от затварянето на тези централи.
Десислава Микова, "Грийнпийс България": Ще засегне много сфери не само на енергетиката, но и на икономиката. Ще бъдат засегнати много региони, в които има хора, заети в този сектор, затова е необходимо да се мисли в достатъчно дълга перспектива.
Меглена Антонова, "Грийнпийс България": Конкретни мерки за справяне с енергийната бедност и възможности наистина хората сами да произвеждат енергия от възобновяеми източници, които предоставят една алтернатива на въглищата като замърсяващ източник.

Депутатите и хората около парламента получиха листовки с исканията на активисти, които по-късно ще бъдат внесени и в Народното събрание.

Десислава Микова, "Грийнпийс": В някои части на България ще има проблем с водите

Десислава Микова, "Грийнпийс": В някои части на България ще има проблем с водите

Отдавна е установено, че има глобално затопляне. В момента е важно да се начертаят правилни и достатъчно амбициозни планове, с които държавите да нама...