Жители на две села, които попадат в концесията на "Мини Марица-изток", излязоха на протест пред парламента. Хората от радневските села Бели бряг и Трояново искат дружеството "Мини Марица-изток" да им изплати справедливи обезщетения за изкупуването на имотите им в региона.

Двете села са включени в границите на концесионната площ и трябва да бъдат обезлюдени заради разширяващите се рудници за лигнитни въглища.

Само 22 са непродадените къщи в с. Бели бряг, навремето в селото е имало над 200 къщи. До края на тази година хората могат да продадат имотите си доброволно. Ако това не се случи, след този срок те ще бъдат отчуждени по реда на Закона за енергетиката и Закона за държавната собственост.

Хората обаче са недоволни от занижените цени, с които са оценени имотите им – с тях не могат да започнат наново живота и бизнеса си.

Отчуждаването на имотите е продиктувано от нуждите на въгледобивното дружество "Мини Марица-изток", което през 2005 г. получава новата си концесия за следващите 30 години.

Миньори от "Мини Марица - изток" излязоха на протест в София

Миньори от "Мини Марица - изток" излязоха на протест в София

Над 2 часа блокада на центъра на София и сблъсък между миньори и жандармерия пред Министерството на енергетиката е резултатът от днешния протест на ра...