Граждани излязоха на протест. Причината е, че Висшият съдебен съвет има намерение да възложи на частните съдебни изпълнители правомощието да събират държавни такси за сметка на държавните такива без проведен обществен конкурс.

Хората, които са се събрали пред сградата на ВСС, са организирани от сдружението "Покана за доброволно изпълнение". Много от тях са длъжници и хора, които са имали запор на заплатите или са им били отнети имотите от частните съдебни изпълнители заради задължения.

Според хората е необходимо да има промяна в гражданско процесуалния кодекс относно главата за заповедното производство. Те смятат, че тя противоречи на европейското законодателство.

Според протестиращите кредиторите получават заповед за изпълнение и изпълнителен лист, но чак след поканата длъжниците разбират, че дължат пари и тогава те вече имат запор на заплатата, нямат средства за адвокат и изпадат в ситуация, в която не могат да се защитят.

Преди няколко дни хората от това сдружение се срещнаха с председателя на камарата на ЧСИ Георги Дичев. Той също е казал, че според него законът е несъвършен и трябва да има промяна.

Техните оплаквания са също, че съдиите не издават съдебен акт.

Ето какво казаха пред нашата камера някои от протестиращите

- Конституцията не предвижда частни съдилища и частни съдебни изпълнители.
- Имаме си държавни съдебни изпълнители и моля да се вземат мерки частните съдебни изпълнители да бъдат забранени.