Национален протестен митинг срещу промените в Закона за вероизповеданията събра за трета поредна неделя пред Народното събрание представители на християнската общност, на протестантските вярващи и други християнски евроизповедания.

Ораторите бяха категорични, че приетият на първо четене законопроект трябва да бъде оттеглен напълно, защото с рестриктивните си текстове спрямо вероизповеданията е чужд на демократичните ценности, свързани с правата на човека.

Протестиращите не приемат и направените в последните дни редакции на някой от текстовете - намират ги за недостатъчни и в разрез с постигнатото във времето на прехода.

Пастор Иван Хазърбасанов: Някой неща отпаднаха, но все още има клаузи и текстове, които накърняват и отнемат на практика правото, което имаме като граждани и религиозни свободи и по-конкретно свободата на словото.