Потърпевши от частни съдебни изпълнители протестираха пред съдебната палата в София. Организатор е Гражданското сдружение "Покана за доброволно изпълнение". Според организацията българските съдилища злоупотребяват с изпълнителните и заповедни производства, които са основата - съдебните изпълнители да запорират сметки и имущество.

Тази процедура важи за безспорни вземания, уредена с новия Гражданско процесуален кодекс от 2007 година. Тя действа така първо, започва изпълнителното принудително производство, и след това длъжникът има право да се възпротиви и да направи възражения. Протестите ще продължат докато институциите не предприемат съответните действия.