Недоволни от работата на екозавода в Шишманци блокираха за час пътя за Раковски близо до подхода за магистрала "Тракия". С протестиращите се срещна екоминистърът Нено Димов и инспектира завода, в който до преди седмица горя сметище.

Шишманци, Раковски

Очакваме да ни се изпълнят желанията - заводът да заработи както трябва, при повторен пожар - затваряне, ако не всяка вечер, през вечер, миризмата е смрад, тези деца дишат този въздух, това е направо престъпление.
Стоян Гигов - управител на завода: Имаме достатъчно цистерни, достатъчно налична земна маса за запръстяване ежедневно.

- Как тогава допуснахте да се развие в такъв обем пожара след като имаме всички мерки?

Знаете, че срещу природата не може да се борим.
Нено Димов - министър на околната среда и водите: В момента комплексното разрешително разрешава три варианта. И ще станат задължително сепариране, задължително компостиране и едва тогава остатъка депониран. Ние сме разпоредили вече да има много по-големи запаси от пръст и да има много по-сериозно запръстяване. Ще имаме много по-чести проверки на районната инспекция, аз съм разпоредил и самата инспекция да бъде проверена.