Държавата планира догодина да ореже административно паралелките в елитните гимназии за сметка на тези в професионалните училища. Идеята е заложена в новия държавен план-прием за следващата учебна година в средното образование след 7 клас. Родители и педагози във Враца видяха дискриминация в новите правила.

Враца

Рязка смяна на приоритетите в средното образование предприемат в община Враца, като в план-приема за догодина се намаляват профилираните паралелки с хуманитарна насоченост. Аргументът е, че броят на децата катастрофално намалява и не може да се осигурят необходимите кадри за местния бизнес. Това обаче не се приема от родителите, които твърдят, че техните деца са дискриминирани.

Витка Стоянова, родител: "Тук сме да апелираме към властимащите да не посягат на най-ценното - децата, да не убиват техните мечти и правото им на свободен избор. Нека да ни убедят, че нашите деца, отивайки в професионалните училища, ще имат някакво бъдеще, че ще има къде да работят, че във Враца действително има бизнес.
© Любомира Филипова / БТА

Според недоволните най-ощетена е най-голямата гимназия „Христо Ботев", където от три профилирани паралелки по биология, история и география, остава само една.

Татяна Ангелова, заместник-директор на СУ „Хр. Ботев", Враца: До ден днешен има изключителен интерес към тези профили от родители и ученици. Не е правилно, считаме за несправедливо и ощетяващо, както нас, така и историята на училището и правото на децата да учат в тези профили.
Галина Евденова, началник на РУО - Враца: Един от основните приоритети на министерството и в програмата на правителството, това всеки от вас може да го види, това е професионалното образование и обучение. Така че един от основните ни ангажименти е ние да задоволим потребностите на бизнеса.

Дискусията по тези проблеми ще продължи до 8 февруари, когато предстои окончателно да се утвърди броят на паралелките.