Протестите на кметове на малки населени места се отменят след среща при премиера Бойко Борисов. На срещата, на която присъстваха финансовият министър Владислав Горанов и председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, беше решено кметовете да получат по-голяма бюджетна независимост от големите общини. С промените в Закона за местното самоуправление проблемите на малките кметства ще бъдат решени още от началото на 2019 г., обявиха управляващите.

Кметовете на малки кметства и властта се договориха - когато съответната община приема годишния бюджет, той да е придружен с финансова сметка за всяко кметство.

Менда Стоянова, предс. на Комисията по бдюжет и финанси в НС: Едновременно с това ще има и засилен контрол по изпълнението на решенията на Общинския съвет от кмета на общината, по отношение именно на тези бюджетни сметки на кметствата.

Ще има промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за устройство на територията, така че кметът на кметството да има възможност да участва при контрола по изпълнението на строителни обекти на неговата територия, възложени от голямата община.

Менда Стоянова, предс. на Комисията по бюджет и финанси в НС: С оглед на това, че ни бяха предоставени множество случаи, при които кметове на общини си позволяват да не изпълняват Закона за местното самоуправление и местната администрация, както са им вменени задълженията, поехме ангажимент да направим промяна в Закона за местното самоуправление и администрация, като завишим санкциите за неизпълнение на този закон, включително и лични от страна на виновното лице.

Санкциите ще бъдат финансови и административни:

Владислав Горанов, министър на финансите: Няма да са сто тояги на мегдана, вероятно ще бъдат свързани с материална отговорност на кмета и административна отговорност на кмета, а в някои изключителни случаи и политическа отговорност.

Кметовете останаха доволни от договореното на срещата и отмениха планираните протести.

Румен Стоянов, предс. на Националния съвет на кметовете на кметства: Искам още веднъж да благодаря на правителството за това, че ни прие, изслуша ни и голяма част от тези проблеми, които ги имахме, ще бъдат решени за в бъдеще.

Промените в закона, подчертаха управляващите, няма да са за сметка на конституционно гарантираното право на общините за самостоятелно местно самоуправление.