44 църкви са проверили пожарникарите в Добричка област в дните преди Великден. Отделено особено внимание на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряване на условия за успешна евакуация, изправност на електрическите и отоплителни инсталации и на уредите за успешно гасене на пожар.

Добрич

Извършени са инструктажи на хората, работещи в храмовете.Запалените свещи, които множеството граждани пренасят след църковните церемонии, създават сериозни предпоставки за възникване на пожари - напомнят проверяващите. Оставени без надзор върху горими предмети може да предизвикат пожар. Опасност за запалване се крие и при пренасянето им в автомобилите. Не бива да се допуска децата да си играят със свещите, а боравенето с тях трябва да става само с родителски контрол - категорични са служителите от Противопожарната служба.