Правителството реши да се облекчи режимът по наемане на работници от трети страни като Украйна и Молдова.

Отпадат изискванията за предоставяне на документи за образование в консулствата. По думите на вицепремиера Валери Симеонов, туристическият бранш се нуждае от 25 хиляди души, а към момента вече има близо 6000 души, договорени да работят на българското Черноморие.

Валери Симеонов - вицепремиер: То няма кого да дъмпингираш или на български тя, няма кого да изместят тези чужденци, девизът на туристически сезон 2017 година, девизът на всички собственици на фирми, които се занимават с туризъм е следният - назначавайте всичко, което мърда, разбирате ли, няма хора за работа

Ще се улесни и процедурата за даване на достъп до пазара на труда за висококвалифицирани чужди специалисти за получаване на Синя карта на ЕС, без да се засягат правата на българските работници.

С новите текстове ще отпадне изискването работодателите да представят документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на чуждите работници, които искат да наемат за сезонна работа до 90 дни в рамките на 12 месеца. Премахва се и изискването към представената обосновка за краткосрочно наемане на чужденци да се прилагат копия от обяви в интернет, местни и национални медии.

Промените ще дадат възможност на работодателите в туристическия сектор да наемат своевременно необходимата им временна и краткосрочна работна сила, като се запази качеството на предлаганите услуги и ръстът на чуждестранните туристи в България.

С други промени в Правилника се намаляват документите за получаване на решение от Агенцията по заетостта за достъп до висококвалифицирана заетост за работници от държави извън ЕС във връзка с получаването на Синя карта. Ще отпадне задължението работодателите да представят справка-декларация за работещите във фирмата граждани на трети държави, наети с трудов договор.

Притежателите на Синя карта на ЕС са заети предимно в сектора на информационните и комуникационните технологии, който има висок потенциал за развитие и облекчаването на процедурите ще подпомогне осигуряването на необходимите кадри, каквито липсват на българския пазар на труда.