Инспектори от четири институции днес проверяваха в Бургас от къде е рибата, как се съхранява, дали търговецът разполага с всички документи и дали отчита приходите си. От риболовната инспекция провериха рибарите в Несебър.

Несебър

Преди да хвърли мрежите си на две мили от брега, лодката на Светослав Борисов от Несебър бе проверена от инспектор на ИАРА. Рибарите практикуващи стопански риболов са задължени да притежават разрешителни за стопански риболов, сертификати и да попълват специален дневник.

Когато излезе с пълните мрежи Светослав ще бъде проверен отново. Инспекторите от ИАРА ще следят за нерегламентиран и незаконен улов в лодките и риболовните кораби, както и за съответствие на декларираното количество в риболовните дневници и това което е налично на борда.

Преди Никулден: Проверки на търговците на риба в страната

Преди Никулден: Проверки на търговците на риба в страната

Дни преди Никулден, инспектори от Агенцията по безопасност на храните започнаха проверки на търговците на риба, по борсите в страната и в заведения за...