Започна проверката на Регионалната дирекция за строителен контрол в Бургас в общините Царево и Созопол на документите, издадени за строеж в района на къмпингите „Арапя", „Градина" и „Алепу". Повод за проверката е спряното от днес строителство в района на "Алепу" и къмпинг "Арапя". В къмпинг "Градина" инвеститорът сам спря строежа до есента.

Експерти от строителния контрол съвместно с екоинспектори започнаха детайлни проверки на всички документи и строителни книжа в общинските администрации на Созопол и Царево.

Според началника на националния строителен контрол арх. Иван Несторов има пропуски в строителната документация и разминаване в параметрите, посочени в Подробните устройствени планове, приети през 2007 г. и Закона за Черноморското крайбрежие, приет през 2008 г.

Ще се проверява защо преди да бъде завършено и одобрено брегоукрепването вече са излети основи и колони на една от жилищните сгради във ваканционния комплекс до Св. Тома в района на "Алепу".

При строежа на „Арапя" проверката ще изяснява дали главният архитект на Царево не се е съобразил със Закона за Черноморското крайбрежие и не е уведомил кмета, за да се внесе докладна в общинския съвет за синхронизация на стария Подробен устройствен план.

Въпреки че инвеститорът на строежа на къмпинг "Градина" е изтеглил документите и е прекратил строителството, инспекторите от строителния контрол ще направят проверка в техническата служба на Община Созопол, и ако се открият нарушения, обектът ще бъде спрян.

Резултатите от проверките в общините Созопол и Царево ще станат ясни в края на седмицата, а при открити нарушения от ДНСК ще сезират главния прокурор.