Три сдружения са заподозрени за опит за източване на европари по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Съмнения пораждат няколко факта - трите сдружения, които кандидатстват, са регистрирани наскоро, в Управителния им съвет участват едни и същи хора, кандидатстват за една и съща сума, а проектите са твърде идентични.

Вижте повече подробности в прякото включване на Милена Кирова в новините в 18:00 ч.!

Копи - пейст- с този способ са написани три проекта от варненски неправителствени организации - всеки за по 500 хиляди лева. От Министерството на образованието ги одобрили, но след сигнал сега проверяват случая. Хронологията на събитията- на 3 юни на сайта на Министерството се появява списъка с 62 одобрени проекта за подкрепа на деца в неравностойно положение в детски градини.

Последните три сдружения, които се оказват в листата с печелившите по половин милион са "Детски свят- щастливо бъдеще", "Детско царство" и "Детски усмивки". Помрачена се оказала усмивката на програмния директор към Националната мрежа за деца след като получила сигнал от свои колеги във Варна.

Дани Колева - програмен директор към Национална мрежа за децата: Никой от колегите ни във Варна не ги е чувал, не ги познава и всъщност това ни притесни.

Как ги открили - много просто. Министерството на правосъдието поддържа регистър с неправителствените организации. Резултатът: зад трите организации стоят едни и същи хора - хитроумни хора, които са решили,че знаят как да заобиколят правилата за кандидатстване. А правилата са: една организация или човек може да е водещ по един проект само веднъж.

Меглена Кунева - министър на образованието и науката: Формално това е спазено - не е един и същи човек водещ, но всички, които участват в тези НПО-та в едната са член в другата са водещ, тоест за мен като юрист това е заобикаляне на закона.

И още - съмнителните организации са сформирани съвсем скоро - през миналата година. Резултатите от проверката ще станат ясни след 8 дни.

Дани Колева - програмен директор към Национална мрежа за децата: Организациите са сформирани през миналата година, бордовете им са създадени през август-септември и наистина повдигат много тревожни въпроси. Например, като част от насоките за кандидатстване по тази конкретна схема се изисква административен и експертен опит, тоест хора, които са създали организации в средата на миналата година, които са започнали своята дейност есента няма как да докажат като организации този свой административен и експертен опит.
Меглена Кунева - министър на образованието и науката: Три от проектите са със едни и същи лица в управителните им съвети. Впечатление прави, че сумата на проектите е доста сходна. Те е около 500 хиляди лева. Става въпрос за идентично написани проекти и повтарящи се детски градини. Ще направя всичко възможно програмата да тръгне както трябва, да продължава както трябва и всеки лев да отива по предназначение. Така или иначе тези деца имат да настигат и за да могат те да настигат ние трябва да им окажем цялата възможна подкрепа.