Проверки за нивата и състоянието на дигите по реките и язовирите в Пловдивско разпореди областният управител Здравко Димитров. Зоркият контрол ще осъществяват кметовете на населените места и Напоителни системи, които стопанисват над 30 от водоемите в региона.

Особено строг е контролът на големите държавни язовири като Въча и Кричим, както на водоемите в непросредствена близост до населени места. Проверява се и състоянието на преливниците. За всички съоръжения има разписани мерки.

Валери Баранов, Областна администрация – Пловдив
"Както да се поддържат нормални количества във водоемите, така и при идване на по-големи притоци, води да бъдат изпускани същите, за да не се допуснат аварии. Най-големите язовири са от една трета до 50% от капацитета си заети. Напоителни системи ги наблюдават пряко. Имат и назначени по места хора."

Вече са инспектирани и язовирните стени. Там, където има притеснения, водоемите са почти изпразнени. По отношение на язовирните стени най-тревожно е състоянието на водоема в карловското село Домлян.

От областната управа уверяват, че към момента няма опасност от преливания на реки и язовири, които да доведат до наводнения и щети. Има обаче съоръжения, около които има избуяла гъста растителност.