В последната седмица в социалните мрежи отново се появиха снимки на изхвърлени на брега мъртви делфини. И този път основните подозрения паднаха върху рибарите, в чиито мрежи делфините често се оплитат и умират от задушаване. Инспекторите на РИОСВ в Бургас и Варна обаче отчитат спад на смъртността и отхвърлят обвиненията, че рибарите са основната причина за смъртността сред делфините.

В Черно Море има три вида делфини - муткур, афала и обикновен делфин, като и трите вида са защитени от закона, а популацията им се следи от Института по океанология във Варна, от районните риболовни инспекции и от контролните органи на Министерството на околната среда и водите.

Миглена Ярмова, главен експерт "Биоразнообразие, защитени зони и ГМО: При проверките до днешна дата се установи, че имаме 39 броя изхвърлени трупове на китоподобни бозайници. Както всяка година най-голям е броя на "муткура". Това е нормално, тъй като той се храни в крайбрежни води и най-вероятно е да видим изхвърлени трупове на "муткур". По-малък е броят на обикновения делфин, само два трупа са намерени, и пет броя от вида "афала".

Когато се получи сигнал за изхвърлен мъртъв делфин, инспекторите от РИОСВ взимат тялото му. Те правят оглед и протокол по случая, а поради високата смъртност през последните години годните за изследване мъртви делфини са изпращани за аутопсия и анализ в специализирана лаборатория в Италия.

Миглена Ярмова, главен експерт "Биоразнообразие, защитени зони и ГМО: От аутопсията се установи, че причината за смъртта на двата екземпляра е патология и заболяването е морбили.

Известно е, че делфините са млекопитаещи и дишат с бели дробове. Те са подвластни на болести, които има и при хората, но до сега не е било констатирано заболяване от морбили при тях. Какво ще покажат новите изследвания и ще намери ли отговор въпросът как са се заразили делфините с вируса, предстои да разберем.