Българската агенция по безопасност на храните проверява случаи на стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София.

Очакват се резултати от взетите от храната проби. На 17 януари 2019 г., след подадени сигнали на горещия телефон на Българска агенция по безопасност на храните от родители за получено стомашно-чревно неразположение при деца от две училища в София (72 ОУ „Христо Ботев” и 151 СОУ - Национално средно общообразователно училище - София), Областна дирекция по безопасност на храните - София-град веднага извърши проверка в столовете на двете учебни заведения и кетърингът, приготвил храната на 16 януари 2019 г.

При проверките не са установени несъответствия на действащото законодателство в областта на храните. Проби от храната (менюто от 16 януари 2019 г.) вече са предоставени на акредитирана лаборатория за микробиологично изпитване. Връчено е предписание за изследване на персонала, зает с приготвяне и разливане на храната.

Изясняват се причините за възникналото неразположение при децата.