В област Разград започна проверка на състоянието на пешеходните пътеки. Те се правят от комисии, създадени от кметовете на общини. В тях влизат представители на местните управи, на полицията и на Областното пътно управление.

Разград

Срокът, в който трябва да инспектират пешеходните пътеки, е 19 февруари. Основните изисквания към поставянето на пешеходни пътеки в населените места -според нормативната база- са няколко. Първото от тях е броят на преминаващите пешеходци за един час в участъка да е 50 или над 200 автомобила. Останалите са наличие на тротоари от двете страни на пътя и отстояние от съседна пешеходна пътека - 250 метра.