Проверка на потенциално опасните водоеми във Варненска област започва през май. Тя ще бъде извършена от Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител на Варненска област. В нея влизат представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на Областна администрация, както и на Басейновите дирекции, отговарящи за Черноморския и Дунавския район.

В комисията има още представител на „Напоителни системи”, както и на Главна дирекция „Аграрно развитие” към Областната дирекция „Земеделие” във Варна.

Една от целите на предстоящата проверка е да се установи дали са изпълнени последните предписанията за водоемите. След зимните месеци състоянието на потенциално опасните реки и язовири във Варненска област е добро, казват експертите.