Идеята е за начертаване на конкретни мерки за по-справедлив патентен данък, по-голяма безопасност и по-добри условия на труд. Инициатор на националната среща е синдикален съюз СИЛА, чиято структура в Ямбол беше учредена след опита за убийство на 31 годишния таксиметров шофьор в края на миналата година.

Ямбол

Членовете на синдикалания съюз са в стачна готовност, но изчакват решението и на останалите браншови и синдикалани организации на таксиметровите шофьори преди да пристъпят към конкретни действия.

Ивайло Джанати, Синдикален съюз на таксиметровите шофьори СИЛА: Проблемите са общи, но по места всяка община, всяка местност си има своите специфики. Конкретните мерки ще ги начертаем днес, конкретните искания, конкретните желания. Ние имаме крещяща нужда от законови промени. Както в бранша, предполагам в обществото, но за тях ние ще си направим обсъждането с нашия актив и след това ще търсим консолидиране с останалите браншови организации.