Първа знакова среща на министъра на вътрешните работи Младен Маринов с представители на седемте синдикални организации в МВР. Три неотложни проблема за решаване поставиха служителите на системата на вътрешното ведомство.

Синдикатите заявиха, че няма да дадат толеранс от време на новия вътрешен министър, за да се ориентира в обстановката, тъй като добре познава системата и поставиха конкретните проблеми.

Валентин Попов - председател на СФСМВР: Това са хроничното недофинансиране на министерството - първо. Мотивацията на служителите. Това е въпрос, на който може и трябва много да се работи и трето - фактът, че поне досега министерството се ръководеше не от политици, а от чиновници.

Проблемът с униформите и административната тежест са двете основни неща, които трябва да бъдат решени, според Младен Маринов.

Младен Маринов - министър на вътрешните работи: Основното - законодателните промени, знаете, това се обсъжда отдавна. Имаме съвпадение по отношение, по част от социалните пакети. Имаме съвпадение по чисто практически приложения на, да го кажем, документооборота, административна тежест. Униформеното облекло също заема голям процент от въпросите, които трябва да решаваме.

Маринов заяви, че това е едва първата от поредицата срещи със синдикатите и обеща активен диалог по всички проблеми.