Тя ще свързва автори от 14 държави. Страната ни е домакин на официалното създаване на асоциацията, а председателят ѝ е българин. Защо обаче е нужно обединение между авторите от различните страни?

Писането не е вятър работа. Може би за съжаление. Защото ако беше вятър, щеше да прескача границите между държавите и нямаше да се нуждае от превод. Засега обаче много български произведения остават непознати в чуждите страни.

Захари Иванов, председател на Асоциация на писателите от Югоизточна Европа: Ние искаме да прескочим тази преграда. Искаме всички да се чувстваме заедно.

Написаното на гръцки остава непознато за нас. В Италия пък не подозират за много български автори. Така уж сме си близо, но пак не се чуваме.

Захари Иванов, председател на Асоциация на писателите от Югоизточна Европа: Езерата на нашите произведения затъват в някакво блато близо до границите.

Така идва идеята за обединението на писатели от 14 държави в Югоизточна Европа. Асоциация, която ще свързва наши и чужди писатели. Така в България ще се издават техни произведения. И някъде там ще четат наши.

Лука Чедрола, италиански писател: Това е страхотен шанс да се построи мост между хората.

Дълги и невидими мостове. От онези, които понякога се оказват най-съществени.