В Сандански беше открита първата ТЕЛК в извънобластен град. На хората с увреждания от общините Петрич и Сандански, Кресна и Струмяни вече няма да им се налага да пътуват до Благоевград, за да бъдат освидетелствани. Специалисти от различни области на здравеопазването ще бъдат част от екипа на новата ТЕЛК.

Сандански

Още преди да заработи комисията, местни жители се притесняваха дали ще имат улеснен достъп до ТЕЛК и отново ли ще чакат на дълги опашки пред кабинетите.

Д-р Калоян Калоянов - директор на РЗИ-Благоевград: За новите решения са тук. Които са стари и хората имат желание, поради влошено здравословно състояние да се преосвидетелстват, могат да подават тук.

Девет лекари ще преглеждат пациентите в новооткрита трудово-експертна комисия.

Кирил Котев, кмет на община Сандански: Специалистите са от различни области. Доктор Маринова е ръководител. И в зависимост от различните случаи ще има и необходимите специалисти, които ще съдействат.
Димитър Бръчков, кмет на община Петрич: Тази придобивка е насочена към най-уязвимата част на нашето общество. А и разбира се към техните близки. Целта е да се улесни достъпа, да се съкрати достъпа до тези административни услуги. И аз съм убеден в това.

За да бъдат напълно улеснени хората с увреждания от четирите общини близо до Сандански и да не им се налага допълнително пътуване до Благоевград, новосформираната ТЕЛК поема ангажимента да предоставя необходимата документация и до областната комисия.