Във Враца заработи първият в Югоизточна Европа българо-немски демонстрационен център за локално пречистване на отпадни води. С помощта на водещи немски фирми се представят технологии за опазване на природата и реките в селата и малките промишлени предприятия без да са нужни огромни инвестиции за канализация.

Враца

На територията на градската пречиствателна станция във Враца демонстрационният център показва как работят 6 малки високотехнологични системи за отпадни води. Една от тях дори функционира без електричество, само с биофилтри.

Веселка Вачева, председател на сдружение „Чиста България”: Те са различни по вид, но ползата е една и съща - не само опазване на природата, но и в икономически план те са много по-ефективни, както за гражданите, така и за общините.

Показаните пречиствателни станции могат да обслужват от едно до 6 хиляди домакинства, малки хотели или цели комплекси, отделни квартали в селата или градовете.

Веселка Вачева: Ние сме развили един проект за приложимост на различните системи, за групиране на няколко къщи в село Згориград, тъй като Згориград е туристически център. Тези системи са много удобни, защото работят и при голям брой и при малък брой жители.

В центъра ще се провеждат обучения на ВиК оператори, на ученици и студенти, както на фирми, предприемачи и цели общини.